آکپا ایران به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان معرفی شد

آکپا ایران به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان معرفی شد

دوشنبه ۲۷-۰۱-۱۳۹۷

آکپا ایران به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان معرفی شد

 

 

در جشنواره حامی حقوق مصرف کنندگان از مهندس غلامرضا حکیمی مدیریت محترم عامل شرکت آکپا ایران تجلیل شد. 

 

تصاویری از حضور مهندس غلامرضا #حکیمی مدیرعامل آکپا ایران در جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان

در این جشنواره #آکپا ایران به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان معرفی شد

 

برچسب ها: