اهدای لوح تقدیر به کارکنان محترم شرکت اکپا ایران

شایسته است از زحمات بی دریغ ، مساعی ارزشمند از کارکنان محترم شرکت آکپا ایران تشکر و قدردانی نموده، توفیق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم.امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.
با تشکر مدیریت محترم عامل

یکشنبه ۰۲-۰۷-۱۳۹۶
برچسب ها: