دسته بندی محصولات: سیستم پارتیشن

مشخصات سیستم : پارتیشن

عرض پارتیشن: 70mm

عایق مناسب برای صدا

قابلیت نصب درب و پنجره در سیستم

قابلیت نصب شیشه 4mm تا 10mm

قبالیت نصب شیشه یک طرفه و دوطرفه

قابلیت نصب پرده کرکره در بین شیشه ها

قابلیت نصب ورق آلومینیومی وMDF 10mm - 4mm

قابلیت نصب کنج زوایای 90 درجه دوطرفه،سه طرفه و چهارطرفه

قابلیت نصب دیواره های قوس دار

قابلیت نصب داکت و آبرو از پایین دیواره پارتیشن

قابلیت انتقال کابل الکتریکی و نصب پریز و کلید

عایق صوتی: Rw= 45 DB

 

لیست یراق آلات سیستم پارتیشن

محصولات

تسمه

کد: 10148

وزن : 182گرم

لوله محوری

کد: 786

وزن : 927گرم

پروفیل لنگه داخل باز شو

کد: 2606

وزن : 1385گرم

پروفیل لنگه بیرونی بازشو

کد: 10304

وزن : 1184گرم

پروفیل سپری

کد: 749

وزن : 1080گرم

زهوار دوجداره

کد: 791

وزن : 306گرم

پروفیل پایین درب

کد: 750

وزن : 1844گرم

زهوار دو جداره

کد: 793

وزن : 260.7گرم

پروفیل اصلی پاتریشن

کد: 20900

وزن : 979گرم

محصولات

تسمه
کد: 10148