دسته بندی محصولات: لنگه مخفی

در كرتين وال hidden vent بازشو به صورت لولاي تك حالته و دو حالته هست و پروغيلهاي بازشو از نماي بيرون مخفي ميباشد

 

لیست یراق الات سیستم لنگه مخفی

محصولات

پروفیل عمودی کرتین وال

کد: 21259

وزن : 1799گرم

پروفیل زاویه در افقی

کد: 21182-10111

وزن : 2.826گرم

لقمه ی عمودی 10424 و 10419

کد: 5015

وزن : 3200گرم

لقمه عمودی

کد: 5018

وزن : 2573گرم

پروفیل لقمه کشویی

کد: 5040-5041

وزن : 2826گرم

لقمه فیکس افقی

کد: 20891

وزن : 2150گرم

پروفیل درز عمودی

کد: 10429

وزن : 154گرم

تاکوز شیشه

کد: 10808

وزن : 458گرم

پروفیل اتصال شیشه

کد: 20186

وزن : 125گرم

پروفیل افقی

کد: 5011

وزن : 1539گرم

پروفیل افقی

کد: 20748

وزن : 1389گرم

محصولات

لقمه عمودی
کد: 5018

پروفیل افقی
کد: 20748

لقمه عمودی
کد: 5003

لقمه عمودی
کد: 20749